Legislativa

Všeobecné podmínky

Storno podmínky:

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí výše stornopoplatku v závislosti na počtech dnů do začátku akce.

60-44 dnů ……………………………10 % z ceny akce
31 – 45 dnů………………………… 30 % z ceny akce
11 – 30 dnů………………………… 70 % z ceny akce
1 – 10 dnů……………………………90 % z ceny akce
v den zahájení akce……………100 % z ceny akce
Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li účastník za sebe náhradu. Nebo doloží potvrzení od lékaře, že se dané akce nemůže zúčastnit.

V ceně pobytových akcí není pojištění storna ani úrazové pojištění.

Platební podmínky:

Záloha ve výši 50% na osobu musí být uhrazena do 10 dnů od odeslání přihlášky. Doplatek ceny musí být zaplacen 60 dní před začátkem akce.

GDPR

Osobní údaje, které budou zpracovány:

Dítě: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní posudek v souladu se zákonem, bydliště,

Dospělý: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefon, emailová adresa

Podmínky zpracování osobních údajů:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
  • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení pobytu dítěte na letní dětské rekreaci
  • Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí Spolku, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoliv odvolat.
  • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem ( lékař apod. ), nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mě jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo smazání, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.